viblo.asia

Giới thiệu về Laravel Rocket (phần cuối)

Đây là bài viết tiếp theo trong seris giới thiệu về Tool Laravel Rocket của một kỹ sư người nhật. Nếu bạn chưa xem phần 1 thì link ở đây. Thiết kế API Ta có thể generate tự động API từ file Swagger. Lúc đó, hãy tạo file định nghĩa API với tên file kiểu như documents/apiv1.yml rồi chạy lệnh sau: php artisan...