7.000.000 - 18.000.000 đ/tháng
Tuyen Dung 24H
10.000.000 - 14.000.000 đ/tháng
3
Tuyển Phục Vụ + Bếp
6.500.000 - 13.800.000 đ/tháng
Cửa Hàng Cần Tuyển Nhân Viên
7.000.000 - 10.000.000 đ/tháng
2
Casio Tuyển Dụng
7.000.000 - 10.000.000 đ/tháng
Tuyển Công Nhân Nữ Thời Vụ