NodeServ đang có chương trình khuyến mại giảm giá OpenVZ VPS location Jacksonville, US. Giá từ 13$/năm.

NodeServ

Cấu hình server Dual X5650, 48 GB DDR-3 RAM, 4x 1 TB drives in HW RAID-10!

Mình có tham khảo một số comment đánh giá thì thấy NodeServ được người dùng đánh giá khá cao, chưa có complain gì cả. Gói 13$ phù hợp để làm site vệ tinh.

Thông tin các gói khuyến mại như sau:

OpenVZ512

 • 100 GB Hard Drive Space
 • 1000 GB Bandwidth
 • 512 MB DDR-3 Dedicated RAM
 • 512 MB vSWAP
 • 1 GBPS Link Speed
 • 2 CPU Cores
 • 1 IPv4 Address
 • FREE /64 IPv6 Subnet(Submit a ticket to have it assigned)
 • Jacksonville Datacenter
 • Automated Provisioning of services – Deployed Instantly

FREE Setup — Regularly: $30/year NOW just $13/year ** USE COUPON CODE: 2016-512 ** Click Here to Order

OpenVZ 1 GB RAM

 • 150 GB Hard Drive Space
 • 2000 GB Bandwidth
 • 1024 MB DDR-3 Dedicated RAM
 • 1024 MB vSWAP
 • 1 GBPS Link Speed
 • 4 CPU Cores
 • 2 IPv4 Addresses
 • FREE /64 IPv6 Subnet(Submit a ticket to have it assigned)
 • Jacksonville Datacenter
 • Automated Provisioning of services – Deployed Instantly

FREE Setup — Regularly: $40/year NOW just $23/year ** USE COUPON CODE: 2016-1GB ** Click Here to Order

OpenVZ 2 GB RAM

 • 200 GB Hard Drive Space
 • 3000 GB Bandwidth
 • 2048 MB DDR-3 Dedicated RAM
 • 2048 MB vSWAP
 • 1 GBPS Link Speed
 • 4 CPU Cores
 • 2 IPv4 Addresses
 • FREE /64 IPv6 Subnet(Submit a ticket to have it assigned)
 • Jacksonville Datacenter
 • Automated Provisioning of services – Deployed Instantly

FREE Setup — Regularly: $60/year NOW just $43/year ** USE COUPON CODE: 2016-2GB ** Click Here to Order

Network Information

 • Server Location: Jacksonville
 • Test IPv4: 107.155.190.16
 • Test IPv6: 2602:ffea:c::1111:1111:1111
 • Test File: http://lg.nodeserv.com/100MB.test
Lưu ý: Việt Nam đăng ký sẽ bị lỗi:

MaxMind Error

Unfortunately, we are unable to accept your order as there has been a lot of fraudulent activity from your country. If you want to arrange an alternative means of payment, please contact us.

Mình có liên hệ support qua ticket nhờ xử lý thủ công nhưng không có phản hồi gì cả. Các bạn không nên mua ở NodeServ nữa.