3.500.000 - 7.500.000 đ/tháng
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng
3.000.000 - 6.500.000 đ/tháng
Tuyển Nhân Viên